Tiến độ dự án Starlake Hà Nội

Khu Tây Hồ Tây – Starlake Hà Nội đang triển khai phần hạ tầng quá nhanh, đồng loạt toàn bộ khu đất, gần như phần thoát nước đã xong, đang triển khai làm hệ thống đường.

Ảnh tiến độ xây dựng

tien do starlake